ažurirati datoteku


ažurirati datoteku
• file update

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.